Materiaal

Materiaal

Samenstelling

Functies

Kleur

Wettelijke garantie

Je geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel, op voorwaarde dat je het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst én indien dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag je de herstelling of de vervanging eisen. Indien geen van voornoemde oplossingen mogelijk is kan je ofwel een passende vermindering van de prijs ofwel de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop verwittig je Belga Meubelen ten laatste binnen de 60 dagen nadat je het gebrek hebt vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering, behoort het aan Belga Meubelen te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.

Bij omruiling blijft de verkoopdatum gelden als begin van de waarborgperiode. Na de termijn van twee jaar, kan je geen herstelling of vervanging van je artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de website.

De artikels die een normale levensduur hebben van minder dan twee jaar, of zelfs zes maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs), zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die je hebt krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen laat de garanties elders beschreven op deze website.

Retourneren

Is je meubel toch niet helemaal het juiste kleur? Geen probleem, je bestelling - geplaatst op onze webshop - kan ingeruild worden binnen de 14 dagen. Dit is enkel mogelijk bij producten zonder persoonlijk karakter.

Artikel beschadigd of onvolledig?

Heb je een artikel beschadigd geleverd gekregen? Wat jammer! Ongelukjes zijn natuurlijk niet onoverkomelijk. Maar geen zorgen. Bezorg ons via service@BelgaMeubelen.be een foto van de beschadiging, een korte omschrijving van het probleem en de officiële benaming van de onderdelen zoals die op het montageplan staan. Ons team kijkt na of desbetreffende onderdelen ter vervanging voorradig zijn en sturen je die dan zo spoedig mogelijk toe. Hebben we deze niet op voorraad dan bestellen wij ze en krijg je ze zo snel mogelijk geleverd Je kan hieronder alvast met ons contact opnemen met onze klantendienst. We helpen je met plezier verder.

Klantendienst => service@BelgaMeubelen.be